*พิณ* http://ginn-pynn.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=24-10-2008&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=24-10-2008&group=5&gblog=15 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[**พระคุ้มครองน้องพิณ**]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=24-10-2008&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=24-10-2008&group=5&gblog=15 Fri, 24 Oct 2008 6:56:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=01-04-2008&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=01-04-2008&group=5&gblog=14 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[**ข้อดีของการพูดไทยกับแม่**]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=01-04-2008&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=01-04-2008&group=5&gblog=14 Tue, 01 Apr 2008 0:43:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=08-02-2008&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=08-02-2008&group=5&gblog=13 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA["เมกา เมกา เมกา" & "Lost and Found"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=08-02-2008&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=08-02-2008&group=5&gblog=13 Fri, 08 Feb 2008 6:29:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=12-06-2007&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=12-06-2007&group=5&gblog=12 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA["A Good Sleep" & "Can 'I' live Happily Ever After?"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=12-06-2007&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=12-06-2007&group=5&gblog=12 Tue, 12 Jun 2007 19:38:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=05-12-2005&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=05-12-2005&group=5&gblog=11 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[* * * ซานตาคลอส * * * ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=05-12-2005&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=05-12-2005&group=5&gblog=11 Mon, 05 Dec 2005 7:51:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=14-02-2006&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=14-02-2006&group=5&gblog=10 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[...ความรัก ของเด็ก 8 ขวบ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=14-02-2006&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=14-02-2006&group=5&gblog=10 Tue, 14 Feb 2006 2:38:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=13-01-2009&group=4&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=13-01-2009&group=4&gblog=24 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[Our Luang Prabang Trip (part 5) : Kouang Si Waterfall, Haw Kham Royal Palace Museum, That Chompusi]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=13-01-2009&group=4&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=13-01-2009&group=4&gblog=24 Tue, 13 Jan 2009 22:17:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=05-09-2008&group=4&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=05-09-2008&group=4&gblog=23 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[Our Luang Prabang Trip (part 4) : Mekong River, Ban Xang Hai and Tham Ting ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=05-09-2008&group=4&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=05-09-2008&group=4&gblog=23 Fri, 05 Sep 2008 6:26:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=03-09-2008&group=4&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=03-09-2008&group=4&gblog=22 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[Our Luang Prabang Trip (part 3) : Wat Xieng Thong]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=03-09-2008&group=4&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=03-09-2008&group=4&gblog=22 Wed, 03 Sep 2008 5:35:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=24-08-2008&group=4&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=24-08-2008&group=4&gblog=21 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[Our Luang Prabang Trip (part 2) :'Tak Bhat', Morning Market and Pasaneyom Café]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=24-08-2008&group=4&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=24-08-2008&group=4&gblog=21 Sun, 24 Aug 2008 7:00:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=22-08-2008&group=4&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=22-08-2008&group=4&gblog=20 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[Our Luang Prabang Trip (part 1) : Getting there and the Night Market ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=22-08-2008&group=4&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=22-08-2008&group=4&gblog=20 Fri, 22 Aug 2008 8:10:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=17-03-2008&group=4&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=17-03-2008&group=4&gblog=19 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[Our Washington, DC Trip (Part 2) Inside the White House]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=17-03-2008&group=4&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=17-03-2008&group=4&gblog=19 Mon, 17 Mar 2008 22:13:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=01-03-2008&group=4&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=01-03-2008&group=4&gblog=18 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[Our Washington, DC Trip (Part 1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=01-03-2008&group=4&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=01-03-2008&group=4&gblog=18 Sat, 01 Mar 2008 6:39:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=03-10-2007&group=4&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=03-10-2007&group=4&gblog=17 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[รร ปิดเทอม เที่ยวเมืองไทย จ สุพรรณบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=03-10-2007&group=4&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=03-10-2007&group=4&gblog=17 Wed, 03 Oct 2007 15:52:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=23-06-2007&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=23-06-2007&group=4&gblog=15 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[สวนสนุก Tibidabo เมือง Barcelona]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=23-06-2007&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=23-06-2007&group=4&gblog=15 Sat, 23 Jun 2007 7:04:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=18-06-2007&group=4&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=18-06-2007&group=4&gblog=14 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[Pamplona (ตอนที่ 3) วันกลับ แวะปราสาท Castillo de Olite]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=18-06-2007&group=4&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=18-06-2007&group=4&gblog=14 Mon, 18 Jun 2007 17:51:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=12-06-2007&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=12-06-2007&group=4&gblog=13 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[Pamplona เมืองที่มีเทศการวิ่งวัว (ตอนที่2) เดินเรื่อยเปื่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=12-06-2007&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=12-06-2007&group=4&gblog=13 Tue, 12 Jun 2007 18:24:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=05-06-2007&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=05-06-2007&group=4&gblog=12 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[Pamplona เมืองที่มีเทศการวิ่งวัว (ตอนที่1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=05-06-2007&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=05-06-2007&group=4&gblog=12 Tue, 05 Jun 2007 21:12:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=14-04-2007&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=14-04-2007&group=4&gblog=11 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[Easter Break : ไป Sweden ตอน 2 The Boy and His Boat ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=14-04-2007&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=14-04-2007&group=4&gblog=11 Sat, 14 Apr 2007 23:02:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=12-04-2007&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=12-04-2007&group=4&gblog=10 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[Easter Break : ไป Sweden ตอน 1 Kungsbacka ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=12-04-2007&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=12-04-2007&group=4&gblog=10 Thu, 12 Apr 2007 11:39:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=19-06-2007&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=19-06-2007&group=3&gblog=10 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[ความพยายามครั้งแรก ของ พี่ออสการ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=19-06-2007&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=19-06-2007&group=3&gblog=10 Tue, 19 Jun 2007 20:17:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=02-07-2009&group=2&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=02-07-2009&group=2&gblog=50 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[Carina´s Flamenco Recital & Oskar´s Kung Fu show]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=02-07-2009&group=2&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=02-07-2009&group=2&gblog=50 Thu, 02 Jul 2009 19:42:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=22-04-2009&group=2&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=22-04-2009&group=2&gblog=49 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[Earth day 2009 : 'Reduce Reuse Recycle' by Pynn]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=22-04-2009&group=2&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=22-04-2009&group=2&gblog=49 Wed, 22 Apr 2009 20:48:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=03-04-2009&group=2&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=03-04-2009&group=2&gblog=48 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[คลาสภาษาสแปนิช(Lengua Castellana) ของพี่ออสการ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=03-04-2009&group=2&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=03-04-2009&group=2&gblog=48 Fri, 03 Apr 2009 20:55:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=13-03-2009&group=2&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=13-03-2009&group=2&gblog=47 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[Mommy's Dancing Queen & The Little Piano Concert]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=13-03-2009&group=2&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=13-03-2009&group=2&gblog=47 Fri, 13 Mar 2009 20:53:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=06-10-2008&group=2&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=06-10-2008&group=2&gblog=46 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[พี่ก้าร์ น้องพิณ รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ณ เมืองบาร์เซโลน่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=06-10-2008&group=2&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=06-10-2008&group=2&gblog=46 Mon, 06 Oct 2008 9:05:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=15-01-2008&group=2&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=15-01-2008&group=2&gblog=45 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[คริสต์มาส และ ปีใหม่ ที่ผ่านมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=15-01-2008&group=2&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=15-01-2008&group=2&gblog=45 Tue, 15 Jan 2008 18:08:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=03-12-2007&group=2&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=03-12-2007&group=2&gblog=44 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[คอนเสิร์ท เปียโน ปลายปี 2007]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=03-12-2007&group=2&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=03-12-2007&group=2&gblog=44 Mon, 03 Dec 2007 6:20:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=18-11-2007&group=2&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=18-11-2007&group=2&gblog=43 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[พี่ชายและน้องสาว กับใบไม้ สีสวยสวย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=18-11-2007&group=2&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=18-11-2007&group=2&gblog=43 Sun, 18 Nov 2007 7:57:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=19-10-2007&group=2&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=19-10-2007&group=2&gblog=41 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[Happy Birthday My Carina Pynn (8 ขวบแล้วค่ะ) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=19-10-2007&group=2&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=19-10-2007&group=2&gblog=41 Fri, 19 Oct 2007 15:18:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=12-10-2007&group=2&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=12-10-2007&group=2&gblog=40 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[ของขวัญวันเกิด...จากคุณปู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=12-10-2007&group=2&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=12-10-2007&group=2&gblog=40 Fri, 12 Oct 2007 20:52:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=04-10-2007&group=2&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=04-10-2007&group=2&gblog=39 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[Happy Birthday My Oskar (10 ขวบแล้วครับผม)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=04-10-2007&group=2&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=04-10-2007&group=2&gblog=39 Thu, 04 Oct 2007 0:13:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=23-06-2007&group=2&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=23-06-2007&group=2&gblog=38 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[Carina's Flamenco Dance]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=23-06-2007&group=2&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=23-06-2007&group=2&gblog=38 Sat, 23 Jun 2007 17:52:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=01-06-2007&group=2&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=01-06-2007&group=2&gblog=37 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[** Talent Show **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=01-06-2007&group=2&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=01-06-2007&group=2&gblog=37 Fri, 01 Jun 2007 19:44:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=09-05-2007&group=2&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=09-05-2007&group=2&gblog=36 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[เต้น Flamenco ใน ทุ่งดอกป๊อปปี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=09-05-2007&group=2&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=09-05-2007&group=2&gblog=36 Wed, 09 May 2007 21:01:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=01-05-2007&group=2&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=01-05-2007&group=2&gblog=35 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[** น้ำตก ป่าหลังบ้าน **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=01-05-2007&group=2&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=01-05-2007&group=2&gblog=35 Tue, 01 May 2007 17:24:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=28-03-2007&group=2&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=28-03-2007&group=2&gblog=34 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[ผมม้า หน้าเหมือน.........??]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=28-03-2007&group=2&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=28-03-2007&group=2&gblog=34 Wed, 28 Mar 2007 4:06:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=02-03-2006&group=2&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=02-03-2006&group=2&gblog=33 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[ººººººº คิดถึง หอยทาก ºººººº]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=02-03-2006&group=2&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=02-03-2006&group=2&gblog=33 Thu, 02 Mar 2006 5:54:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=30-10-2006&group=2&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=30-10-2006&group=2&gblog=32 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[**+**+** HAPPY HALLOWEEN **+**+**]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=30-10-2006&group=2&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=30-10-2006&group=2&gblog=32 Mon, 30 Oct 2006 19:17:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=07-06-2006&group=2&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=07-06-2006&group=2&gblog=31 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[เชอรี่ ลูกโต กับ หน้าร้อน ของหนูพิณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=07-06-2006&group=2&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=07-06-2006&group=2&gblog=31 Wed, 07 Jun 2006 17:27:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=11-12-2005&group=2&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=11-12-2005&group=2&gblog=30 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[-*-*เขย่งเก็งกอย ริมทะเล เมดิเตอเรเนียน*-*-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=11-12-2005&group=2&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=11-12-2005&group=2&gblog=30 Sun, 11 Dec 2005 7:50:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=17-05-2006&group=2&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=17-05-2006&group=2&gblog=29 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปทะเล(เมดิเตอเรเนียน) กันดีกว่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=17-05-2006&group=2&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=17-05-2006&group=2&gblog=29 Wed, 17 May 2006 0:52:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=24-11-2005&group=2&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=24-11-2005&group=2&gblog=28 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[Piano Concert Part II (คราวนี้มี นักร้อง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=24-11-2005&group=2&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=24-11-2005&group=2&gblog=28 Thu, 24 Nov 2005 19:01:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=02-12-2005&group=2&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=02-12-2005&group=2&gblog=27 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[School Pictures of Pynn : จากอดีต ถึง ปัจจุบัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=02-12-2005&group=2&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=02-12-2005&group=2&gblog=27 Fri, 02 Dec 2005 8:23:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=02-12-2005&group=2&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=02-12-2005&group=2&gblog=26 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[School Pictures of Oskar : จากอดีต ถึง ปัจจุบัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=02-12-2005&group=2&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=02-12-2005&group=2&gblog=26 Fri, 02 Dec 2005 7:36:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=02-01-2006&group=2&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=02-01-2006&group=2&gblog=24 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[** นับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แบบ สเปน **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=02-01-2006&group=2&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=02-01-2006&group=2&gblog=24 Mon, 02 Jan 2006 2:56:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=13-03-2006&group=2&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=13-03-2006&group=2&gblog=23 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[**เด็กฟันหลอ**]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=13-03-2006&group=2&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=13-03-2006&group=2&gblog=23 Mon, 13 Mar 2006 8:49:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=28-09-2006&group=2&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=28-09-2006&group=2&gblog=22 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[กลับเมืองไทย ทำอะไรบ้าง: ตอน 1 พายายจ๋าเที่ยว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=28-09-2006&group=2&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=28-09-2006&group=2&gblog=22 Thu, 28 Sep 2006 10:39:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=16-05-2006&group=2&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=16-05-2006&group=2&gblog=21 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[ผึ้งน้อยพิณ...ตะลุยทุ่งดอกป๊อปปี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=16-05-2006&group=2&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=16-05-2006&group=2&gblog=21 Tue, 16 May 2006 19:39:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=05-02-2006&group=2&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=05-02-2006&group=2&gblog=20 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[แม่ กับ ลูกสาว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=05-02-2006&group=2&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=05-02-2006&group=2&gblog=20 Sun, 05 Feb 2006 23:04:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=09-02-2006&group=2&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=09-02-2006&group=2&gblog=19 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[...รูปวาด โดย พิณ (ตอนที่ 1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=09-02-2006&group=2&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=09-02-2006&group=2&gblog=19 Thu, 09 Feb 2006 15:27:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=16-02-2006&group=2&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=16-02-2006&group=2&gblog=18 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA["LOVE IS..." โดย เด็กชาย ออสการ์ ครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=16-02-2006&group=2&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=16-02-2006&group=2&gblog=18 Thu, 16 Feb 2006 3:18:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=19-11-2005&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=19-11-2005&group=2&gblog=17 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[Concierto de Piano de Oskar]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=19-11-2005&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=19-11-2005&group=2&gblog=17 Sat, 19 Nov 2005 19:00:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=18-02-2007&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=18-02-2007&group=2&gblog=16 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[++ เรียนภาษาสวีดิช / Swedish Lesson ++]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=18-02-2007&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=18-02-2007&group=2&gblog=16 Sun, 18 Feb 2007 6:41:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=12-02-2006&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=12-02-2006&group=2&gblog=15 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[...เตียงสองชั้น (VDO Clip)....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=12-02-2006&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=12-02-2006&group=2&gblog=15 Sun, 12 Feb 2006 18:54:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=25-06-2006&group=2&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=25-06-2006&group=2&gblog=14 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[เปียโน คอนเสิร์ท เล็กๆ ก่อน ลาพักร้อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=25-06-2006&group=2&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=25-06-2006&group=2&gblog=14 Sun, 25 Jun 2006 5:15:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=11-12-2006&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=11-12-2006&group=2&gblog=13 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[*** ต้อนรับ คริสต์มาส ด้วยของขวัญ จากเจ้าแม่ ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=11-12-2006&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=11-12-2006&group=2&gblog=13 Mon, 11 Dec 2006 20:06:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=03-06-2006&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=03-06-2006&group=2&gblog=12 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปทะเล(เมดิเตอเรเนียน) กันอีกแล้ว ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=03-06-2006&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=03-06-2006&group=2&gblog=12 Sat, 03 Jun 2006 5:25:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=08-04-2006&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=08-04-2006&group=2&gblog=11 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้สีม่วง กับ เดี่ยวเปียโน เพลงใหม่ๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=08-04-2006&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=08-04-2006&group=2&gblog=11 Sat, 08 Apr 2006 17:43:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=15-01-2006&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=15-01-2006&group=2&gblog=10 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[-*-* วันเด็ก ที่ บาร์เซโลน่า *-*-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=15-01-2006&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=15-01-2006&group=2&gblog=10 Sun, 15 Jan 2006 20:24:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=02-12-2007&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=02-12-2007&group=7&gblog=5 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนแต่งหน้ากับ M.A.C.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=02-12-2007&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=02-12-2007&group=7&gblog=5 Sun, 02 Dec 2007 5:05:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=16-10-2007&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=16-10-2007&group=7&gblog=4 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[The day I turn 38 years old........]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=16-10-2007&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=16-10-2007&group=7&gblog=4 Tue, 16 Oct 2007 20:21:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=24-04-2007&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=24-04-2007&group=7&gblog=2 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[My life without Tiffany, a Golden Retriever]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=24-04-2007&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=24-04-2007&group=7&gblog=2 Tue, 24 Apr 2007 20:48:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=13-01-2007&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=13-01-2007&group=7&gblog=1 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[** โดน Tag ซะแล้ว **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=13-01-2007&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=13-01-2007&group=7&gblog=1 Sat, 13 Jan 2007 0:34:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=01-02-2006&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=01-02-2006&group=6&gblog=4 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังสือคู่มือคุณแม่...How to Talk so Kids will Listen and Listen so Kids will Talk..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=01-02-2006&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=01-02-2006&group=6&gblog=4 Wed, 01 Feb 2006 0:28:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=20-06-2006&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=20-06-2006&group=6&gblog=3 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[พี่ออสก้าร์ กับ รองเท้าคู่สวย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=20-06-2006&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=20-06-2006&group=6&gblog=3 Tue, 20 Jun 2006 7:17:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=28-01-2006&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=28-01-2006&group=6&gblog=2 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังสือคู่มือคุณแม่...Siblings without Rivalry...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=28-01-2006&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=28-01-2006&group=6&gblog=2 Sat, 28 Jan 2006 21:58:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=09-01-2006&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=09-01-2006&group=6&gblog=1 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[♥´¯♥´¯♥กองทัพ..ผู้พิทักษ์ความสะอาด♥´¯♥´¸♥]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=09-01-2006&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=09-01-2006&group=6&gblog=1 Mon, 09 Jan 2006 21:01:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=18-04-2006&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=18-04-2006&group=5&gblog=9 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[..เครื่องบินไปสวรรค์..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=18-04-2006&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=18-04-2006&group=5&gblog=9 Tue, 18 Apr 2006 19:02:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=18-01-2006&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=18-01-2006&group=5&gblog=8 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[*/*/* สอน น้อง เล่น หมากรุก */*/*]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=18-01-2006&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=18-01-2006&group=5&gblog=8 Wed, 18 Jan 2006 22:10:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=18-02-2006&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=18-02-2006&group=5&gblog=7 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[** ไม่มีน้ำมูกแล้ว ** ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=18-02-2006&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=18-02-2006&group=5&gblog=7 Sat, 18 Feb 2006 16:48:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=30-01-2007&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=30-01-2007&group=5&gblog=6 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[** สาวน้อยประแป้ง **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=30-01-2007&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=30-01-2007&group=5&gblog=6 Tue, 30 Jan 2007 18:54:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=10-12-2005&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=10-12-2005&group=5&gblog=5 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[-*-* เจ้าหญิง พิณ กับ พี่ชาย *-*-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=10-12-2005&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=10-12-2005&group=5&gblog=5 Sat, 10 Dec 2005 16:45:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=15-12-2006&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=15-12-2006&group=5&gblog=4 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[น้องพิณ...ทานข้าวกับอะไรเอ่ย?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=15-12-2006&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=15-12-2006&group=5&gblog=4 Fri, 15 Dec 2006 16:03:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=12-10-2006&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=12-10-2006&group=5&gblog=3 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะคำพูดของหนู ทำให้แม่ได้คิด ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=12-10-2006&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=12-10-2006&group=5&gblog=3 Thu, 12 Oct 2006 8:02:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=06-12-2005&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=06-12-2005&group=5&gblog=2 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[5 ธันวา วันพ่อ ....แม่คิดถึงคุณตา จังเลย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=06-12-2005&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=06-12-2005&group=5&gblog=2 Tue, 06 Dec 2005 7:50:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=24-05-2006&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=24-05-2006&group=5&gblog=1 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[--- Carina H. won't leave me alone ---]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=24-05-2006&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=24-05-2006&group=5&gblog=1 Wed, 24 May 2006 6:26:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=24-03-2007&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=24-03-2007&group=4&gblog=9 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[พาเด็กๆ ไปเที่ยว France ตอน 2 Airbus Tour และต่อด้วย Pau ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=24-03-2007&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=24-03-2007&group=4&gblog=9 Sat, 24 Mar 2007 5:20:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=15-03-2007&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=15-03-2007&group=4&gblog=8 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[พาเด็กๆ ไปเที่ยว Toulouse, France ตอน 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=15-03-2007&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=15-03-2007&group=4&gblog=8 Thu, 15 Mar 2007 18:54:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=31-12-2005&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=31-12-2005&group=4&gblog=7 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~*~ Ski Trip ที่ Andorra ~*~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=31-12-2005&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=31-12-2005&group=4&gblog=7 Sat, 31 Dec 2005 8:18:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=23-02-2006&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=23-02-2006&group=4&gblog=6 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[พระยาน้อยๆ พาชมตลาดสด La Boqueria ณ. Barcelona]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=23-02-2006&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=23-02-2006&group=4&gblog=6 Thu, 23 Feb 2006 6:54:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=28-04-2006&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=28-04-2006&group=4&gblog=5 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[The Jewish Quarter Walking Tour in Barcelona ตอนที่ 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=28-04-2006&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=28-04-2006&group=4&gblog=5 Fri, 28 Apr 2006 18:20:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=28-04-2006&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=28-04-2006&group=4&gblog=4 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[The Jewish Quarter Walking Tour in Barcelona ตอนที่ 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=28-04-2006&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=28-04-2006&group=4&gblog=4 Fri, 28 Apr 2006 19:06:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=04-12-2005&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=04-12-2005&group=4&gblog=3 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[* * * Things to do on Saturday in Barcelona * * *]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=04-12-2005&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=04-12-2005&group=4&gblog=3 Sun, 04 Dec 2005 19:32:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=07-02-2006&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=07-02-2006&group=4&gblog=2 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[......ตลาดของกลางเก่ากลางใหม่ ที่สเปน ......]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=07-02-2006&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=07-02-2006&group=4&gblog=2 Tue, 07 Feb 2006 4:10:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=09-11-2006&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=09-11-2006&group=4&gblog=1 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[เที่ยวสวนสนุก PortAventura]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=09-11-2006&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=09-11-2006&group=4&gblog=1 Thu, 09 Nov 2006 0:45:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=31-12-2005&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=31-12-2005&group=3&gblog=9 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[++แครอทเค้ก กับ ซูกีนี่เค้ก ++]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=31-12-2005&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=31-12-2005&group=3&gblog=9 Sat, 31 Dec 2005 9:56:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=02-03-2006&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=02-03-2006&group=3&gblog=8 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[..Streusel-top Apple กับ ข้าวต้ม ไข่ปลาลึกลับ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=02-03-2006&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=02-03-2006&group=3&gblog=8 Thu, 02 Mar 2006 0:37:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=25-09-2006&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=25-09-2006&group=3&gblog=7 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[**Thai Tapas**]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=25-09-2006&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=25-09-2006&group=3&gblog=7 Mon, 25 Sep 2006 6:02:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=09-03-2006&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=09-03-2006&group=3&gblog=6 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[**เทศการ กินต้นหอมเผา Calçotada ที่ สเปน **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=09-03-2006&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=09-03-2006&group=3&gblog=6 Thu, 09 Mar 2006 6:23:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=14-12-2005&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=14-12-2005&group=3&gblog=5 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[~ข้าวผัดอเมริกัน กับ ซุปไข่แบบจีน~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=14-12-2005&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=14-12-2005&group=3&gblog=5 Wed, 14 Dec 2005 17:27:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=13-03-2006&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=13-03-2006&group=3&gblog=4 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[....ต้มยำเนื้อปั้น สูตรโบราณ ของคุณย่า...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=13-03-2006&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=13-03-2006&group=3&gblog=4 Mon, 13 Mar 2006 1:43:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=02-02-2006&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=02-02-2006&group=3&gblog=3 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[*/*/ ทูน่า กับ ซ้อส เพสโต้ */*/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=02-02-2006&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=02-02-2006&group=3&gblog=3 Thu, 02 Feb 2006 18:48:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=21-03-2006&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=21-03-2006&group=3&gblog=2 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[** Guacamole สไตล์ แม็กซิกัน แบบ ง่ายๆ **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=21-03-2006&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=21-03-2006&group=3&gblog=2 Tue, 21 Mar 2006 23:59:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=21-11-2005&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=21-11-2005&group=3&gblog=1 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[My Favorite Tapas Bar in Barcelona]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=21-11-2005&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=21-11-2005&group=3&gblog=1 Mon, 21 Nov 2005 1:38:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=12-12-2005&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=12-12-2005&group=2&gblog=9 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[*-*- ไปสอน เด็กฝรั่ง ทำกระทง ที่ รร ลูก *-*-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=12-12-2005&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=12-12-2005&group=2&gblog=9 Mon, 12 Dec 2005 18:50:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=24-10-2006&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=24-10-2006&group=2&gblog=8 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[!!!!!!!!!Carina Pynn's Birthday Party!!!!!!!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=24-10-2006&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=24-10-2006&group=2&gblog=8 Tue, 24 Oct 2006 16:37:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=26-03-2006&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=26-03-2006&group=2&gblog=7 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[...ผึ้งน้อยแสนขยัน..ทำงานทั้งวัน ทำงานทั้งวัน...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=26-03-2006&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=26-03-2006&group=2&gblog=7 Sun, 26 Mar 2006 1:41:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=03-10-2006&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=03-10-2006&group=2&gblog=6 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[กลับเมืองไทย ทำอะไรบ้าง: ตอน 3 กิจกรรมของลูกๆ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=03-10-2006&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=03-10-2006&group=2&gblog=6 Tue, 03 Oct 2006 16:31:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=24-06-2006&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=24-06-2006&group=2&gblog=5 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[Terry Fox Run ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=24-06-2006&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=24-06-2006&group=2&gblog=5 Sat, 24 Jun 2006 7:36:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=23-10-2006&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=23-10-2006&group=2&gblog=4 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[!!!!!!!!!!!! Oskar's Birthday Party !!!!!!!!!!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=23-10-2006&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=23-10-2006&group=2&gblog=4 Mon, 23 Oct 2006 14:21:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=01-10-2006&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=01-10-2006&group=2&gblog=3 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[กลับเมืองไทย ทำอะไรบ้าง: ตอน 2 ตลาดน้ำดำเนินสะดวก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=01-10-2006&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=01-10-2006&group=2&gblog=3 Sun, 01 Oct 2006 0:25:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=04-03-2006&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=04-03-2006&group=2&gblog=2 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[Pyjamas Day & Pancake Lunch.ใส่ชุดนอนไปกินแพนเค้กที่โรงเรียน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=04-03-2006&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=04-03-2006&group=2&gblog=2 Sat, 04 Mar 2006 0:49:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=16-12-2005&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=16-12-2005&group=2&gblog=1 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~* งานคอนเสิร์ต ที่ รร ลูก "Christmas around the World" *~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=16-12-2005&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=16-12-2005&group=2&gblog=1 Fri, 16 Dec 2005 6:17:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=23-03-2008&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=23-03-2008&group=1&gblog=9 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[@@@ สวัสดีค่ะ/ครับ ยินดีต้อนรับทุกๆ คน จ้า @@@]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=23-03-2008&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=23-03-2008&group=1&gblog=9 Sun, 23 Mar 2008 20:40:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=04-01-2008&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=04-01-2008&group=1&gblog=8 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[@@@ สวัสดีค่ะ/ครับ ยินดีต้อนรับทุกๆ คน จ้า @@@]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=04-01-2008&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=04-01-2008&group=1&gblog=8 Fri, 04 Jan 2008 22:37:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=17-12-2007&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=17-12-2007&group=1&gblog=7 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[** Merry Christmas and Happy New Year 2008 **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=17-12-2007&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=17-12-2007&group=1&gblog=7 Mon, 17 Dec 2007 0:22:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=16-05-2006&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=16-05-2006&group=1&gblog=5 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[----- สวัสดีค่ะ/ครับ ยินดีต้อนรับทุกๆ คน จ้า ----------]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=16-05-2006&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=16-05-2006&group=1&gblog=5 Tue, 16 May 2006 6:19:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=05-02-2006&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=05-02-2006&group=1&gblog=4 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[*-* พี่ออสการ์ และน้องพิณ *-*(Guest Book 2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=05-02-2006&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=05-02-2006&group=1&gblog=4 Sun, 05 Feb 2006 16:26:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=25-06-2006&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=25-06-2006&group=1&gblog=3 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[+++ ลาพักร้อน กลับบ้านเกิดเมืองนอน ครับ/ค่ะ +++]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=25-06-2006&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=25-06-2006&group=1&gblog=3 Sun, 25 Jun 2006 5:31:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=19-09-2006&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=19-09-2006&group=1&gblog=2 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[@@@ สวัสดีค่ะ/ครับ ยินดีต้อนรับทุกๆ คน จ้า @@@]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=19-09-2006&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=19-09-2006&group=1&gblog=2 Tue, 19 Sep 2006 16:07:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=05-11-2005&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=05-11-2005&group=1&gblog=1 http://ginn-pynn.bloggang.com/rss <![CDATA[พี่ก้าร์ กับ น้องพิณ (Guest Book 1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=05-11-2005&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ginn-pynn&month=05-11-2005&group=1&gblog=1 Sat, 05 Nov 2005 16:26:33 +0700